Matura… i co dalej?

Co roku tysiące maturzystów stają przed tym samym pytaniem. Jak znaleźć kierunek i uczelnię najlepiej dobraną do osobistych potrzeb i umiejętności? Wybór jest ogromny – w Polsce działa ponad 400 uczelni.

Od lat czołowe miejsca rankingów przypadają Uniwersytetowi Warszawskiemu, Jagiellońskiemu i Adama Mickiewicza, zaś wśród uczelni technicznych za najlepsze uznawane są Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechniki Wrocławska i Gdańska. Jednak nie tylko te szkoły mogą poszczycić się wspaniałą tradycją, profesjonalną kadrą i ciekawą ofertą dydaktyczną.

Skąd czerpać informacje?

Jeśli chodzi o informacje odnośnie jakości kształcenia, renomy, a nawet tego jak radzą sobie absolwenci na rynku pracy, warto zwrócić swe oczy w kierunku dostępnych źródeł w postaci rankingów i przeglądów uczelni. Wielką popularnością i zaufaniem od lat cieszy się ranking Perspektywy.

Jest to cykliczne, coroczne podsumowanie działalności dydaktycznej i naukowej placówek oświatowych, a następnie zestawienie ich wszystkich w rankingu publikowanym na stronie zestawienia. Ogromną zaletą jest prezentacja archiwalnych pozycji uczelni, metod badawczych i poszczególnych składowych stanowiących finalną notę.

Dodatkowo użytkownicy mogą filtrować placówki, zależnie od tego czy chcą się skupić na uczelniach technicznych, czy o bardziej ogólnym profilu. Istnieje również możliwość porównania ze sobą tylko uczelni prywatnych lub tylko publicznych. Wielu maturzystów jest bardzo dobrze zaznajomionych z rankingiem, bo analogiczne zestawienie publikowane jest również dla szkół średnich.

Inne źródła informacji

Gdzie szukać informacji poza rankingami? Wiele uczelni publikuje specjalne informatory, w których przedstawia swoją ofertę naukową, przedstawia poszczególne wydziały i kierunki. Same wydziały również chętnie dzielą się z kandydatami na studia informacjami na swój temat.

Cennym źródłem wiedzy będą również obecni studenci kierunków pozostających w kręgu zainteresowania danego maturzysty; można ich spotkać na Dniach Otwartych danych uczelni, często obecni są na uniwersyteckich imprezach, takich jak Juwenalia.

Ostatnio często spotykaną taktyką jest również znajdywanie kontaktu do nich przez internet – grupki studentów na Facebooku poszczególnych kierunków jak i uniwersytetów często otwarte są na przyjmowanie osób zainteresowanych ofertą uczelni.